Preskočite na glavni sadržaj
HR
Česta pitanja

Dobio sam račune za plaćanje naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra, a ne trebam više dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu. Da li sam dužan platiti navedene račune?

Nositelj dozvole plaća naknade određene Pravilnikom o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (NN 154/08, 28/09, 97/10, 92/12, 62/14, 147/14, 138/15, 77/16, 126/17, 55/18 i 99/18) i Pravilnikom o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (NN 33/17). Ako se nositelj dozvole u pisanom obliku ne odrekne uporabe dodijeljenih radijskih frekvencija prije početka slijedećeg obračunskog razdoblja, obvezan je platiti godišnje naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra za slijedeće obračunsko razdoblje.