Preskočite na glavni sadržaj
HR
Česta pitanja

Jesam li potpisom dokumentacije za zasnivanje pretplatničkog odnosa sklopio ugovor?

Da, pretplatnički ugovor je sklopljen Vašim potpisom zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa i prihvaćanjem istog od strane operatora. Napominjemo kako svaki zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa mora sadržavati informacije o vrsti usluge, sveukupnoj cijeni usluge (koja uz osnovnu cijenu treba uključivati sve dodatne naknade i popuste s vremenskim trajanjem, kao i naziv stavki važećeg cjenika prema kojem će se obavljati naplata), trajanju ugovora uključujući i obvezno razdoblje istog, maksimalni rok uspostave usluge, uvjete otkazivanja ugovora i sl. Napominjemo kako ugovor za uslugu pristupa internetu u nepokretnoj mreži treba sadržavati informacije o minimalnoj, uobičajeno dostupnoj i maksimalnoj brzini pristupa internetu, dok ugovor za uslugu pristupa internetu u pokretnoj mreži putem podatkovnog uređaja treba sadržavati informaciju o pravu korisnika na probni rok korištenja usluge (u trajanju od najmanje pet dana).