Preskočite na glavni sadržaj
HR
Česta pitanja

Krajnji korisnik je preminuo. Dolazi li automatski do raskida ugovora ili se nasljednici pokojnika mogu nastaviti koristiti uslugom? Mora li se u slučaju raskida ugovora platiti naknada za prijevremeni raskid ako nije isteklo obvezno razdoblje trajanja ugovora?

Smrću korisnika, koji je fizička osoba, prestaje važenje pretplatničkog ugovora i ne postoji obveza nasljednika za plaćanjem naknade za prijevremeni raskid ugovora. Međutim, ako se nasljednici, odnosno članovi zajedničkog kućanstva, nakon smrti korisnika nastave koristiti uslugom koju je on ugovorio, smatra se da su time izrazili volju za nastavkom pretplatničkog ugovora. U tom su slučaju nasljednici ili članovi zajedničkog kućanstva obvezni od operatora zatražiti prijenos pretplatničkog ugovora na svoje ime. Operator je obvezan navedeni prijenos pretplatničkog ugovora izvršiti u roku od tri (3) radna dana od zaprimanja potpune dokumentacije podnositelja zahtjeva za prijenosom. Međutim, operator nije obvezan omogućiti prijenos pretplatničkog ugovora ukoliko postoje nepodmirena dospjela, a neosporena dugovanja. Također, u slučaju kada nasljednici ne žele nastaviti koristiti uslugu, potrebno je o tome obavijestiti operatora.