Preskočite na glavni sadržaj
HR
Česta pitanja

Mogu li pretplatnički ugovor prenijeti na drugu osobu?

Pretplatnički ugovor možete prenijeti na drugu fizičku ili pravnu osobu, bez naknade. Operator je obvezan prijenos izvršiti u roku od tri (3) radna dana od dana zaprimanja potpunog zahtjeva. Prijenos ugovora u nepokretnoj mreži moguće je izvršiti pod uvjetom da se novi pretplatnik nastavi koristiti uslugama putem iste priključne točke mreže i pretplatničkog broja. Napominjemo kako nakon prijenosa pretplatničkog ugovora, prethodni pretplatnik ostaje odgovoran za obveze nastale do trenutka prijenosa, a za obveze nastale od trenutka prijenosa postaje odgovoran novi pretplatnik.