Preskočite na glavni sadržaj
HR
Česta pitanja

Na koji način mogu zatražiti raskid ugovora? U kojem roku je operator obvezan izvršiti raskid?

Operator Vam je obvezan omogućiti raskid ugovora na isti način na koji omogućava i sklapanje ugovora (putem telefona, pisanim ili elektroničkim putem). Preporučujemo da podnesete pisani zahtjev za raskid ugovora uz koji ćete priložiti identifikacijski dokument. Ugovor za uslugu u nepokretnoj mreži operator je obvezan raskinuti u roku od pet (5) radnih dana od dana podnošenja Vašeg zahtjeva, a za uslugu u pokretnoj mreži u roku od jednog (1) radnog dana od dana podnošenja zahtjeva.