Preskočite na glavni sadržaj
HR
Česta pitanja

Neki dostavljači kad uđu u zgradu ostavljaju i reklamne letke, iako postoji naljepnica za zabranu ostavljanja reklama. Zanima me kako možemo riješiti navedeni problem?

U odnosu na konkretni problem sa zaposlenicima određenog davatelja usluga zbog ubacivanja u kućne kovčežiće reklamnih letaka, ističe se da je sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14 ,110/15; 14/19 ) zabranjeno ostavljanje oglasnih poruka i materijala u ili na poštanskim sandučićima te na ili ispred kućnih vrata potrošača ako je takva zabrana na njima jasno napisana. Za ostavljanje oglasnih poruka i materijala odgovoran je trgovac čija se roba i usluge oglašavaju na oglasnim porukama i materijalima.

Slijedom navedenog, zahtjev za rješenje predmetnog problema može se uputiti izravno distributeru letaka koji je obvezan poslovati poštujući odredbe Zakona o zaštiti potrošača ili u konačnici tržišnoj inspekciji.