Preskočite na glavni sadržaj
HR
Česta pitanja

Želim prijeći kod novog operatora. Kako to mogu učiniti i na što trebam pripaziti?

Savjetujemo da prvo provjerite s postojećim operatorom imate li ugovornu obvezu koja još uvijek traje. Prilikom ugovaranja usluge kod novog operatora naglasite da imate aktivnu uslugu kod postojećeg operatora, kako ne bi ostali bez usluge ili plaćali dvije usluge. Novi operator će ispuniti zahtjev za promjenu operatora, koji je ujedno i zahtjev za prijenos broja, ako isti prenosite iz mreže postojećeg operatora. Potpisom zahtjeva za promjenu operatora ovlašćujete novog operatora da u Vaše ime raskine ugovor s postojećim operatorom. Ako se radi o ugovoru s novim operatorom koji je sklopljen na daljinu, nije potrebno potpisati zahtjev. U tom slučaju imate pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora, a koji ujedno predstavlja i odustanak od zahtjeva za promjenu operatora. Ugovor s postojećim operatorom smatra se raskinutim danom promjene operatora/prijenosa broja novom operatoru.