Preskočite na glavni sadržaj
HR
Česta pitanja

Mogu li privremeno isključiti uslugu na način da ne plaćam mjesečnu naknadu za istu?

Da, uslugu možete privremeno isključiti najmanje jednom u kalendarskoj godini u trajanju od tri (3) mjeseca, na način da svom operatoru podnesete zahtjev za privremeno isključenje usluge. U općim uvjetima poslovanja, operator može odrediti i dulji rok takvog privremenog isključenja. U zahtjevu za privremenim isključenjem možete zatražiti željeni datum isključenja, a ukoliko isti ne naznačite, operator je obvezan privremeno isključenje izvršiti u roku od pet (5) dana od dana primitka zahtjeva. Za vrijeme privremenog isključenja ne plaćate mjesečnu ili tromjesečnu naknadu za pristup javnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, ali Vam operator može naplatiti cijenu usluge ponovnog uključenja privremeno isključene korisničke terminalne opreme na zahtjev korisnika, a sukladno važećem cjeniku. U slučaju postojanja obveznog razdoblja trajanja ugovora, prilikom privremenog isključenja usluge na zahtjev korisnika obvezno razdoblje trajanja ugovora je u mirovanju te se isto nastavlja ponovnim uključenjem usluge i produžuje za vrijeme privremenog isključenja.