Preskočite na glavni sadržaj
HR
Česta pitanja

Promjena operatora je napravljena sa zakašnjenjem. Imam li pravo na naknadu?

Ako je došlo do nepravovremene promjene operatora, imate pravo na naknadu u iznosu od 30 eura po danu, za svaki započeti dan kašnjenja do dana realizacije usluge ili dana raskida ugovora. Iznos naknade se obračunava za najviše 15 dana nepravovremene promjene operatora. Zahtjev za isplatu naknade podnosite pisanim ili elektroničkim putem novom operatoru, najkasnije u roku od 30 dana od dana realizacije promjene operatora ili podnošenja zahtjeva za raskid ugovora zbog nepravovremene promjene operatora.
Napominjemo da pravo na naknadu nemate ako je nepravovremena realizacija usluge, odnosno promjena operatora uzrokovana Vašom nedostupnošću ili neodazivom na pozive za instalaciji usluge ili dostavljanja opreme.