Preskočite na glavni sadržaj
HR
O nama

Etički povjerenik

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti donijela je Etički kodeks radnika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: Etički kodeks), kojim su propisana moralna načela i načela profesionalne etike kojih se u svom profesionalnom i javnom djelovanju trebaju pridržavati svi radnici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM).
 
Korisnici usluga, poslovni subjekti HAKOM-a, radnici HAKOM-a i druge osobe mogu etičkom povjereniku podnijeti pritužbu na ponašanje radnika HAKOM-a, za koje smatraju da je protivno odredbama Etičkog kodeksa.
 
Pravo podnošenja pritužbe etičkom povjereniku moguće je:
 
  • na adresu HAKOM-a, Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9, 10110 Zagreb
  • na broj fax-a: 01 700 70 70
  • elektroničkom poštom na: eticki-povjerenik@hakom.hr
  • ili osobno u pisarnici HAKOM-a radnim danom od 08.30 do 11.30. i 12.30 do 15.30.
 
Za dodatne informacije molimo nazovite na broj telefona: 01 700 70 07.
 
Etički kodeks radnika Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije.pdf