Preskočite na glavni sadržaj
HR
O nama

Ravnatelj

Stručnom službom rukovodi ravnatelj HAKOM-a, a imenuje ga Vijeće na temelju javnog natječaja na razdoblje od četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja. Za svoj rad ravnatelj HAKOM-a odgovara Vijeću HAKOM-a.

Ravnatelj HAKOM-a

mr. sc. Miran Gosta, dipl. ing., rođen je 1980. u Zagrebu. Diplomirao je 2003. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, smjer Radiokomunikacije i profesionalna elektronika, a 2006. i na poslijediplomskom znanstvenom studiju. Autor je i koautor poglavlja u knjizi, 12 znanstvenih radova s međunarodnom recenzijom, te brojnih stručnih radova. Od 2003. zaposlen je u Zavodu za telekomunikacije, pravnom predniku HAKOM-a. Radio je na radnim mjestima Projektanta u odjelu za radio i televiziju, Voditelja Odsjeka za televiziju, Voditelja projekata te Višeg stručnjaka za planiranje radiodifuzije, sudjelujući u svim važnijim projektima, kako odjela, tako nacionalnih i europskih projekata. Govori engleski i služi se njemačkim jezikom.

Ravnatelj@hakom.hr