Preskočite na glavni sadržaj
HR
O nama

Prijava nepravilnosti

Povjerljiva osoba i zamjenica povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti imenovane su od strane predsjednika Vijeća na temelju članka 20. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN br. 46/22.).
 
Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti:
  • Tanja Zaninović
Zamjenica povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti:
  • Nada Jelonjić
Povjerljiva osoba i njezina zamjenica dužne su čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu.

Prijavitelj nepravilnosti prijavu može podnijeti neposredno imenovanim osobama na propisanom obrascu i to:
  • pisanim putem na adresu Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića 9, Zagreb – (s naznakom NE OTVARAJ- prijava nepravilnosti)
  • putem elektroničke pošte: povjerljivaosoba@hakom.hr
  • telefonskim putem:  01/7007 154 i 01/7007 156

Odluka o imenovanju povjerljive osobe.pdf