Preskočite na glavni sadržaj
HR
O nama

Stručna služba (Organizacija i shematski prikaz)

Stručne, tehničke i administrativne poslove nacionalne regulatorne agencije obavlja stručna služba. Stručnom službom HAKOM-a rukovodi ravnatelj kojeg imenuje Vijeće, a kojemu ravnatelj odgovara za svoj rad. 

UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

RUKOVODITELJ

KONTAKT

Sektor željezničkih usluga Kristijan Solina SZU@hakom.hr
Sektor poštanskih usluga Iva Dvornik SPU@hakom.hr
Sektor elektroničkih komunikacija Josip Šajnović SEK@hakom.hr
- Odjel ekonomije tržišta
Mladen Sikirica OET@hakom.hr
- Odjel zaštite korisnika
Andro Marčev OZK@hakom.hr
- Odjel infrastrukture
Dora Tudorić-Ghemo OI@hakom.hr
- Odjel komunikacijskih usluga
Velimir Švedek OKU@hakom.hr
Sektor upravljanja RF spektrom Ana Katalinić Mucalo SUS@hakom.hr
- Odjel upravljanja RF spektrom
Danijel Vidaković OUS@hakom.hr
Odjel kontrole RF spektra
Danijel Vlahović OKS@hakom.hr
            - Odsjek kontrole RF spektra Split Luka Vujević OKS@hakom.hr
            - Odsjek kontrole RF spektra Rijeka Dalibor Živković OKS@hakom.hr
            - Odsjek kontrole RF spektra Osijek Anđelko Kopecki OKS@hakom.hr
Odjel za razvojne programe Ivana Madžar ORP@hakom.hr
Odjel pravnih poslova Domagoj Maričić OPP@hakom.hr
Odjel komunikacije, koordinacije i strateškog planiranja Ivana Madžar KIS@hakom.hr
             - Inspekcija Luca Gašpar Šako inspektor@hakom.hr
Odjel poslovne podrške   POP@hakom.hr
- Odsjek financija, računovodstva i nabave
Tihana Cerovac FRN@hakom.hr
- Odsjek kadrovskih poslova i administracije
Martina Skorin KAP@hakom.hr
Odjel IS/IT Krešimir Šakić ISIT@hakom.hr


Shematski prikaz unutarnjeg ustrojstva HAKOM-a (pdf)

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@hakom.hr (pravne i fizičke osobe)
Elektronička kontaktna točka: e-pisarnica@hakom.hr (Državne institucije i javnopravna tijela)
 
Prijedlozi za poboljšanje rada HAKOM-a, pohvale ili primjedbe mogu se poslati na ppp@hakom.hr