Preskočite na glavni sadržaj
HR
O nama

Stručna služba (Organizacija i shematski prikaz)

Stručne, tehničke i administrativne poslove nacionalne regulatorne agencije obavlja stručna služba. Stručnom službom HAKOM-a rukovodi ravnatelj kojeg imenuje Vijeće, a kojemu ravnatelj odgovara za svoj rad. 

UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

RUKOVODITELJ

KONTAKT

Sektor željezničkih usluga Kristijan Solina SZU@hakom.hr
Sektor poštanskih usluga Iva Dvornik SPU@hakom.hr
Sektor elektroničkih komunikacija Josip Šajnović SEK@hakom.hr
- Odjel ekonomije tržišta
Mladen Sikirica OET@hakom.hr
- Odjel zaštite korisnika
Andro Marčev OZK@hakom.hr
- Odjel infrastrukture
Dora Tudorić-Ghemo OI@hakom.hr
- Odjel komunikacijskih usluga
Velimir Švedek OKU@hakom.hr
Sektor upravljanja RF spektrom Ana Katalinić Mucalo SRF@hakom.hr
- Odjel upravljanja RF spektrom
Danijel Vidaković OUS@hakom.hr
Odjel kontrole RF spektra
Danijel Vlahović OKS@hakom.hr
            - Odsjek kontrole RF spektra Split Luka Vujević OKS@hakom.hr
            - Odsjek kontrole RF spektra Rijeka Dalibor Živković OKS@hakom.hr
            - Odsjek kontrole RF spektra Osijek Josip Milanović OKS@hakom.hr
Odjel pravnih poslova Petra Slivnjak OPP@hakom.hr
Ured za širokopojasni pristup Josip Šajnović BCO-Hrvatska@hakom.hr
Odjel komunikacija i standardizacije poslovanja Igor Bedeković KIS@hakom.hr
Odjel ljudskih resursa i operativne podrške
Martina Skorin HR@hakom.hr
Odjel financija, računovodstva i nabave
Tihana Cerovac OFRN@hakom.hr
Odjel IS/IT Krešimir Šakić ISIT@hakom.hr
Ured za provedbu politika i podršku upravljanju Domagoj Maričić UPPU@hakom.hr
Domagoj Maričić inspektor@hakom.hr


Shematski prikaz unutarnjeg ustrojstva HAKOM-a (pdf)

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@hakom.hr (pravne i fizičke osobe)
Elektronička kontaktna točka: e-pisarnica@hakom.hr (Državne institucije i javnopravna tijela)
 
Prijedlozi za poboljšanje rada HAKOM-a, pohvale ili primjedbe mogu se poslati na ppp@hakom.hr