Preskočite na glavni sadržaj
HR
O nama

Prijava inspekciji

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) kao pravna osoba s javnim ovlastima ima punu nadležnost za inspekcijski nadzor u području elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga, dijelu prava putnika u željezničkom prijevozu, te regulaciji tržišta željezničkih usluga.

Ukoliko imate saznanja ili postoji osnovana sumnja u kršenje Zakona iz nadležnosti HAKOM-a, inspekciju HAKOM-a možete izvijestiti pisanim putem slanjem prijave na:
  • adresu HAKOM-a, Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9, 10110 Zagreb,
  • broj fax-a: 01 700 70 70
  • elektroničkom poštom na: inspektor@hakom.hr
  • ili osobnom dostavom u pisarnicu HAKOM-a radnim danom od 08.30 do 11.30 i od 12.30 do 15.30
Za dodatne informacije molimo nazovite na broj telefona: 01 700 70 07