Preskočite na glavni sadržaj
HR
O nama

Izjava o pristupačnosti

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN, broj 17/19; dalje: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti koje se nalazi na adresi: https://www.hakom.hr/.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:
 
a) neusklađenost sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske
 
Mrežno sjedište https://www.hakom.hr/ Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti većim je dijelom usklađeno sa Zakonom na snazi od 23. rujna 2019., a iznimke od toga očituju se u sljedećem:
 
• Kao glavni elementi mrežnih stranica, izuzev početne mrežne stranice, tzv. „Naslovnica“, ne koriste se svugdje strukturalni elementi iz HTML5 standarda (header, footer, nav, section, article, aside) umjesto div elemenata kako bi čitači ekrana prepoznali značenje pojedinog elementa odnosno da bi slijepe i slabovidne osobe znale kada prelaze iz jedne rubrike, poglavlja ili neke druge kategorije sadržaja u drugu.
 
• U slučajevima u kojima čitač zaslona ne prepoznaje element i/ili netočno prenosi informaciju, informacije se ne prenose na svim mrežnim stranicama i zvukovnim zapisom.
 
• Slike i složene slike nemaju na svim mrežnim stranicama opis na hrvatskom jeziku koji sadržava najvažnije informacije o onome što slika prikazuje.
 
• Poveznice nisu na svim mrežnim stranicama deskriptivne kako bi pružile informaciju o sadržaju koji se nalazi iza njih.
 
• U osiguranju zahtjeva za pristupačnost na audio i videozapisima mrežnog sjedišta koristi se službeni YouTube kanal Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti te posljedično dostupne funkcionalnosti odnosno ograničenja platforme YouTube.
 
• PDF datoteke na svim mrežnim stranicama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Worda, uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenta te nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.
 
b) nerazmjerno opterećenje
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti za sve neusklađenosti navedene u točki a) privremeno se poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.
 
c) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, u skladu s člankom 3. Zakona sadržaje mrežnih stranica, uključujući različite oblike uredskih datoteka (npr. PDF datoteke), prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audio i/ili videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, internetske karte i ostalo, kvalificira kao arhivu te se kao takva izuzima od primjene Zakona. Pod arhivom u smislu Zakona smatraju se svi sadržaji koji nisu potrebni za postupke Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, koji su u tijeku, niti se ažuriraju niti se uređuju nakon 23. rujna 2019.
 
Izjava je zadnji put preispitana 20. ožujka 2021.
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti kontinuirano radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 23. ožujka 2021., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. Navedenoj izjavi prethodila je izjava od 25. rujna 2020.
 
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samostalne procjene Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta HAKOM-a korisnici mogu uputiti:

  • elektroničkom poštom: pristupacnost_stranica@hakom.hr
  • poštom na adresu: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9, 10110 Zagreb.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).
 
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti mrežnog sjedišta https://www.hakom.hr/ Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske:
 
• telefonom:  +385 1 46 09 041
• telefaksom:  + 385 1 46 09 096
• elektroničkom poštom:  ppi@pristupinfo.hr
• poštom na adresu:  Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10 000 Zagreb.