Preskočite na glavni sadržaj
Vijesti

Vijesti

11.05.2018.

HAKOM organizira jednodnevnu radionicu na temu uspješne realizacije projekta izgradnje infrastrukture širokopojasnog pristupa sufinanciranog sredstvima iz EU fondova

Radionica će se održati  23. svibnja 2018., u prostorijama  HAKOM-a, a zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti zaključno do 15. svibnja. Zbog ograničenog kapaciteta, na radionicu je moguće prijaviti jednu osobu po instituciji/JL(R)S-u. 
Pročitajte više
11.05.2018.

Na HAKOM-ovoj internetskoj stranici objavljen dokument ˝Dodjela brojeva za usluge od društvenog značaja u Republici Hrvatskoj˝

Cilj dokumenta je upoznavanje sudionika tržišta elektroničkih komunikacija, kao i korisnika usluga, sa svrhom i načinom uporabe te načinom dodjele brojeva iz numeracijskog raspona 116XXX. 
Pročitajte više
09.05.2018.

Obaveza prijave WiFi (WAS/RLAN) radijskih postaja koje koriste frekvencijski pojas 5470-5725 MHz s vanjskim antenama

Zbog osiguravanja neometanog rada radara te osiguravanja učinkovitijeg nadzora tržišta, izmijenjeni su uvjete uporabe frekvencijskog pojasa 5470 – 5725 MHz te se u tu svrhu izdaje nova opća dozvola broj OD-201, čime prestaje vrijediti opća dozvola OD-87.
Pročitajte više
03.05.2018.

Hrvatski sabor imenovao novo Vijeće HAKOM-a

Za predsjednika Vijeća HAKOM-a imenovan je Tonko Obuljen, dipl. ing. el., za zamjenika predsjednika Darko Josipović, univ. spec. oec., mag. ing. traff., a za članove Vijeća dr. sc. Nikola Popović,  mr. sc. Mislav Hebel i  Ante Milas, univ. spec. oec.
Pročitajte više
27.04.2018.

HAKOM na konferenciji o Transeuropskoj prometnoj mreži

Glavna rasprava vodila se na temu pametne, održive i sigurne mobilnosti, oslanjajući se pri tome na TEN-T mrežu i investicije. 
Pročitajte više
26.04.2018.

HAKOM na Plenarnoj sjednici EaPeReg organizacije

HAKOM je sudjelovao na Plenarnoj sjednici EaPeReg-a, koja je održana u Kijevu, glavnom gradu Ukrajine.   
Pročitajte više
26.04.2018.

Stručnjaci HAKOM-a na radionici u Crnoj Gori

Cilj stručne radionice je prijenos znanja i iskustava te tehnička ispomoć u području regulacije i prilagodbe tržišta poštanskih usluga u Crnoj Gori, vezano za iskustvo stručnjaka HAKOM-a u izradi Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj, sukladno EU direktivama.  
Pročitajte više
25.04.2018.

HAKOM na stručnoj radionici mreže BCO-a

U Briselu se održava radionica u organizaciji BCO-SF (Broadband Competence Offices Support Facility) na kojoj se stječu znanja i razmjenjuju iskustva u svezi postupka dodjele državnih potpora u području gradnje brzih elektroničkih komunikacijskih mreža. 
Pročitajte više
25.04.2018.

HAKOM-ovi stručnjaci u Nedelišću održali radionicu na temu ˝Zaštita korisnika elektroničkih komunikacija˝

Tijekom zanimljive i interaktivne rasprave nazočne su upoznali s pravima i obvezama korisnika i operatora elektroničkih komunikacijskih usluga, koje se tiču sklapanja i raskida pretplatničkih ugovora te mogućnostima kontrole potrošnje i zaštite od neželjenih iznosa. 
Pročitajte više
24.04.2018.

Stručnjaci HAKOM-a na međunarodnoj konferenciji o svjetlovodnim tehnologijama FiberWeek 2018

Tijekom konferencije održat će se brojna predavanja i okrugli stolovi na temu širokopojasnog interneta, razvoja mreža novih generacija te implementacije 5G mreže, a predavanja su prvog dana konferencije održali i HAKOM-ovi stručnjaci.  
Pročitajte više
20.04.2018.

HAKOM-ovi stručnjaci održali predavanje u sklopu 2. Ciklusa edukacija namijenjenih udrugama za zaštitu potrošača

Stručnjaci HAKOM-a održali su predavanje na temu prava potrošača korisnika elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga te prava putnika u željezničkom prometu. 
Pročitajte više
20.04.2018.

HAKOM-ovi stručnjaci za učenike OŠ Visoka u Splitu održali radionicu o sigurnosti na internetu i prevenciji cyberbullyinga

Ovo je prva edukativna radionica u Splitu, a OŠ Visoka odabrana je kao škola u susjedstvu, budući HAKOM  odnedavno svoju podružnicu ima u neposrednoj blizini. Osim za 45 učenika OŠ Visoka, jednaku radionicu HAKOM-ovi stručnjaci ovog petka održat će i za učenike OŠ Žrnovnica. 
Pročitajte više
18.04.2018.

Obilježava se Međunarodni dan radioamatera

Međunarodni dan radioamatera obilježava se 18. travnja. Na taj datum je 1925. u Parizu osnovana Međunarodna radioamaterska unija.  
Pročitajte više
13.04.2018.

Zbog radova na IT infrastrukturi u prvim satima subote mogu se očekivati poteškoće u radu e-usluga

Poteškoće u radu e-usluga (e-Smjernice, e-Operator (predaja izvještaja), e-Pravo puta, e-Glavni projekt, e-Žalbe, e-Uvjeti, e-Dozvole,…) mogu se očekivati u subotu, 14. travnja od 00:00 do 8:00 sati.    
Pročitajte više
30.03.2018.

Otkrivena je kritična ranjivost u programskom paketu Drupal

Prema trenutno dostupnim informacijama, još ne postoji javno dostupni programski kôd koji iskorištava pronađenu ranjivost, no postoji vrlo visoka vjerojatnost njegovog pojavljivanja u sljedećih nekoliko dana. 
Pročitajte više
29.03.2018.

Poziv dionicima tržišta elektroničkih komunikacija na javnu raspravu u svezi godišnjeg programa rada BEREC-a za 2019.

Dionici mogu podnijeti svoje prijedloge online do petka, 20. travnja 2018. u 18 sati. 
Pročitajte više
29.03.2018.

Poziv udrugama za zaštitu potrošača na Drugi ciklus stručne edukacije

Na stručnoj edukaciji, koja će se održati 20. travnja 2018., sudjelovat će stručnjaci Ministarstva gospodarstva poduzetništva i obrta, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) i Hrvatske energetske regulatorne agencije. Prijave za edukacije moguće su do 17. travnja.  
Pročitajte više
21.03.2018.

Obavijest: WIFI4EU - otvoren je portal za registraciju

Preporuka hrvatskog BCO-a (Broadband Competence Office) dobavljačima Wi-Fi opreme i izvođačima radova, koji žele sudjelovati u inicijativi "WiFi4EU", je da registraciju na navedeni portal izvrše u što skorijem roku. 
Pročitajte više
16.03.2018.

HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine zadužene za izradu komunikacijske strategije

Teme sastanka bile su osvrt na plenarnu sjednicu BEREC-a i konferencija za novinare koja je održana u Briselu u srijedu, 14. ožujka.
Pročitajte više
15.03.2018.

HAKOM na sastanku radne skupine udruženja europskih regulatora za poštanske usluge ERGP-a

HAKOM sudjeluje na sastanku radne skupine „Cross-border parcels delivery“ koja se bavi pitanjima prekograničnog prometa paketa, prakse na tržištima poštanskih usluga zemalja članica EU i kandidata za članstvo, s posebnim naglaskom na postojeće završne aktivnosti zakonodavne procedure donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća EU o prekograničnoj dostavi paketa. 
Pročitajte više